Select Page

Uskonnollisia ja hengellisiä suuntauksia on hyvin paljon erilaisia ympäri maailmaa, mutta uusia liikkeitä syntyy edelleen ja vieläpä tihenevää tahtia. Erilaisia liikkeitä voi katsoa olevan kolme erilaista: valtauskonnoista eronneet lahkot, täysin uudet uskonnolliset liikkeet ja vaihtoehtoisia henkisyyden suuntauksia tarjoavat ryhmät. Uusiin uskonnollisiin liikkeisiin lasketaan yleensä 1900-luvun alun jälkeen tai tuolloin suosioon nousseet liikkeet.

Kuten kaikella muullakin, myös uskonnoilla on tarve sopeutua ajan henkeen, jotta ne vastaavat ihmisten odotuksia henkisyydestä. Sopeutuminen synnyttää uusia liikkeitä, joita voidaan kutsua myös uususkonnoiksi. Maailma on pienentynyt globalisaation myötä. Paremmat kulkuyhteydet ja yhteydenpitovälineet ovat mahdollistaneet paikallistenkin uskonnollisten liikkeiden laajenemisen ympäri maailmaa. Avoimuus uusille kulttuureille saa ihmiset omaksumaan niitä jopa omaan arkipäiväänsä.

 

Uskonnollisten liikkeiden ryhmittely

Uskonnollisia liikkeitä on useita ja ne voidaan jakaa ryhmiin sen perusteella mihin valtauskontoon ne perustuvat. Liikkeet voidaan ryhmitellä myös mm. uskonnossa vallitsevan ajatusmaailman mukaisesti.

Kristinuskoon pohjautuvat mm. Jehovantodistajat, Yhdistymiskirkko ja Menestysteologia. Juutalaisuuteen pohjautuu Kabbalah Centre ja Islamiin Nation of Islam. Intian uskontoihin perustuvat mm. Krishna-liike ja Sahaja-jooga. Lisäksi suuntaukset jaotellaan Itä-Aasian uskontojen, alkuperäis- ja pakanauskontoihin sekä esoteriaan että moderniin länsimaiseen kulttuuriin pohjautuvat liikkeet, joissa kaikissa on myös useita eri uususkonnon liikkeitä.

 

Krishna-liike

Eräs esimerkki Intian hindulaisuuden alaliikkeestä on Hare Krishna-liike. Tätä uskonnon muotoa harjoitetaan eniten sen alkuperämaassa Intiassa, mutta se on saanut kannattajia ympäri maailmaa, myös Suomessa. Krishna-liike nojaa neljään periaatteeseen, joita noudatetaan tarkasti. Niihin kuuluvat kieltäytyminen lihansyönnistä, uhkapelaamisesta, päihteistä ja seksistä muussa kuin lasten teko mielessä. Tavoitteena on kunniallinen elämä. Krishna-temppeleissä asuvilla on tarkat aikataulut ja päivärytmit. Yksi tärkeistä uskonnon harjoittamisen muodoista on mietiskely. Jokaiseen päivään kuuluvassa mantrassa toistetaan Krishna-jumalien nimiä jopa tuhansia kertoja päivässä. Mantra on mietiskelyn ja keskittymisen väline, jotka ovatkin tärkeitä teemoja Krishna-uskonnon harjoittamisessa.

 

Jehovan todistajat

Suomen kolmanneksi suurimmalla rekisteröityneellä uskonyhteisöllä Jehovan todistajilla on Suomessa n. 20 000 kannattajaa. Jehovien uskomuksiin liittyy lopun ajan odotus ja palaaminen kristinuskon juurille. Jehovan todistajat ovat saaneet pohjansa kristinuskolta, mutta ovat tänä päivänä melko kaukana siitä, sillä ne eivät esimerkiksi tunnusta Pyhää kolminaisuutta. Tarkoin määriteltyihin lahkosääntöihin kuuluvat mm. tupakoimattomuus, homoseksuaalisuuden ja avioliiton ulkopuolisen seksin kielto. Jos sääntöjä rikkoo, voi siitä johtaa erottaminen silläkin uhalla, ettei jäsen voi olla tekemisissä enää edes lähisukunsa kanssa, näin käy myös jos päättää itse irrottautua liikkeestä.

 

Uusien uskonnollisten liikkeiden olemassaolon tarkoitus

Uusia uskonnollisia liikkeitä syntyy tiheämpään tahtiin kuin koskaan aiemmin, sillä ihmiset kaipaavat hengellisyyttä elämäänsä, mutta eivät löydä sitä enää valtauskonnoista ja saa kokeilemaan uudenlaista ajattelutapaa. Monet uskonliikkeet jäävät kuitenkin hyvin lyhytikäisiksi ja jotkut jopa katoavat ennen kuin ovat ehtineet kunnolla alkaakaan. Koska uusilla liikkeillä ei ole pitkiä perinteitä, ovat uskoon liittyvät asiat kuten moraalikäsitys usein häilyväisiä ja alttiita muutoksille.

Tämä puolestaan aiheuttaa epäluuloa ympäröivissä ihmisissä ja jotkut liikkeet menevätkin äärimmäisyyksiin ja jopa laittomuuksiin. Kansakunnat ovatkin pyrkineet torjumaan uusia hengellisiä liikkeitä etenkin jos niihin liittyy laittomuuksia. Erilaisten ajattelutapojen ympärille syntyy ryhmittymiä, sillä ihmisten on helpompi löytää toisensa nykypäivänä. Ihmisillä on luontainen tarve yhteenkuuluvuuden tunteelle. Jos ihminen ei syystä tai toisesta halua seurata valtauskontoa, mutta kokee tarvetta hengellisyydelle, tarjoavat uususkonnot vaihtoehdon.

 

Konservatiivisen uskonnollisuuden lisääntyminen

Osa ihmisistä kaipaa uskonnosta ja hengellisyydestä tiettyä turvaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta. Osa hakeutuu täyttämään arvotyhjiötä ääriliikkeistä kuten uskonnollisesta konservatismista. Pinnalla oleva esimerkki on Daish, joka on ääri-islamilainen liike ja joka on aiheuttanut useita terroristihyökkäyksiä lähiaikoina ympäri maailmaa. Liike on lähtöisin islamismista, mutta sen opit ovat niin kaukana islamin uskosta, ettei islamilaisessa maailmassa sitä lasketa uskontokunnan jäseneksi. Konservatismia on myös kristinuskon piirissä. Ihmiset hakevat turvaa jostain pysyvästä tässä alituisesti muuttuvassa maailmassa.