Select Page

Yliluonnollisuudesta puhuminen herättää yleensä poikkeuksetta ihmisten mielenkiinnon. Se on kuitenkin tabu yhteiskunnassamme, eivätkä kaikki uskalla puhua yliluonnollisista kokemuksistaan muille. Useimmiten jos joku lopulta uskaltautuu kertomaan kokemuksistaan, saa hän seuraajia ja huomataan, että yliluonnollisuus eli paranormaalit ilmiöt ovatkin ehkä yleisempiä kuin yleisesti luullaan.

Monet saattavat suhtautua yliluonnollisiin asioihin vähättelevästi ja humpuukina, mutta silti vähintään 40 % suomalaisista on taikauskoisia. Albert Einstein on sanonut eläessään 1879-1955 : “On vain kaksi tapaa elää. Joko niin, että mikään ei ole ihmeellistä tai niin, että kaikki on ihmeellistä. Uskon jälkimmäiseen.”

 

Yliluonnollisuuden määritelmä

Yliluonnollisuus eli paranormaalit ilmiöt esiintyvät erilaisissa tilanteissa ja niitä on erilaisia muotoja. Telepatia, noituus ja kummittelu ovat kaikki erilaisia yliluonnollisia ilmenemismuotoja.

Toisaalta voidaan ajatella, että se mikä on yliluonnollista nyt, voi olla luonnollista jo huomenna. Maailman historiassa on paljon asioita, joita on pidetty aikoinaan yliluonnollisina, mahdottomina ja outoina, mutta tiedon lisääntyessä niistä on tullut osa luonnollista elämän menoa. Tämä johtuu siitä, että ihmiset suhtautuvat luonnollisesti epäilevästi sellaiseen, mistä heillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa tai kokemusta. Hyvä näinkin, sillä tietämättömyys lisää tutkimusintoa ja ehkä yliluonnollisista ilmiöistäkin saadaan tutkimustulosten mukaan luonnollinen osa elämäämme ja näin on jo osissa tapauksissa onnistuttu tekemäänkin.

 

Parapsykologiset ja parafyysiset ilmiöt

Paranormaaleille ilmiöille yhteistä on, että ne ovat ihmisille tuntemattomia ilmiöitä. Yliluonnolliset kokemukset voidaan jakaa kahteen eri luokkaan.

Parapsykologiset ilmiöt ovat sellaisia, että ne tapahtuvat henkilössä itsessään. Yleisiä parapsykologisia ilmiöitä ovat automaattikirjoitus, kielillä puhuminen, selvännäköisyys, telepatia, ennaltatietäminen, menneisyyden tietäminen, kuolemanrajakokemukset ja kehosta irtautumiskokemukset.

Parafyysiset kokemukset tapahtuvat henkilön ulkopuolella ja hänestä riippumatta. Tällaisia ilmiöitä ovat kokemukset aurasta, erilaisista olennoista kuten henkiolennoista, enkeleistä, kummituksista ja humanoideista, levitaatio, materialisointi ja energiahoidot.

 

Avoin suhtautuminen yliluonnolliseen

Ihmiset, jotka luottavat yleensäkin intuitioonsa uskovat myös herkemmin yliluonnollisuuteen. Yliluonnolliset asiat kiehtovat monia, mutta niistä ei välttämättä uskalleta puhua muille. Asioista vaietaan leimautumisen pelossa. Vaikka itse suhtautuisikin avoimin mielin yliluonnollisuuteen, pelätään että kokemuksista kertomalla leimautuu erikoiseksi. Suhtautuminen yliluonnollisuuteen on myös pitkälti kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi Intiassa pyhät miehet pystyvät lukemaan muiden ajatuksia ja tätä pidetään aivan normaalina, sillä näin on aina ollutkin.

 

Epäluuloinen suhtautuminen yliluonnolliseen

Kaikki eivät usko yliluonnollisuuteen. Sitä on varmasti vaikea uskoa todeksi varsinkin jos siitä ei ole henkilökohtaisia kokemuksia. Ihmiset haluavat tieteellisiä todisteita itselleen ja monia yliluonnollisia ilmiöitä onkin jo tutkittu ja niistä on saatu todisteita. Analyyttiset ja hillityt ihmisluonteet ovat yleensä skeptisempiä yliluonnollisuuden vastaanottamiselle ja siihen uskomiseen.

 

Ihmisten reaktiot yliluonnollisen kokemuksen jälkeen

Kun ihmiset kokevat yliluonnollisia ilmiöitä, reagoivat he siihen eri tavoin. Osalle tapahtuma on pysäyttävä kokemus, mutta elämä jatkuu samaan malliin kokemusta rikkaampana. Osa alkaa etsiä aiheesta enemmän tietoa saadakseen selvitystä kokemukselleen. Osa uskoo tapahtumalla olevan jokin viesti tai merkitys ja he yrittävät saada selville mistä on kyse. He saattavat hakeutua myös vertaisryhmiin ja muuttavat maailmankuvaansa.

Osalle yliluonnolliset ilmiöt ovat koko elämän muuttavia kokemuksia ja ne voivat muuttaa koko elämän esim. ihme parantumiset yms. Jotkut joutuvat kamppailemaan yliluonnollisen kokemuksensa kanssa, erityisesti jos se on ollut negatiivinen. Ahdistavat kokemukset ovat ei-haluttuja ja tilanne pahenee, jos ne toistuvat useamman kerran. Yliluonnolliset kokemukset ovat edelleen tabu ja voidaan puhua tuplatabusta jos ne ovat kielteisiä. Usko tai älä, emme ole selvittäneet kaikkea tähän maailmaan liittyvä. On olemassa paljon yliluonnollisia ilmiöitä, joidenka lähdettä ja syytä ei ole pystytty selvittämään. Ehkäpä huomenna asiat ovat toisin.